Zdenka Horváthová, DiS.

Bakalářská práce

Marketingová komunikácia a služby poskytované určitému trhovému segmentu

Marketing communication and the services provision on selected market segment
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is „ marketing communication and the services provison on selected market segment“. The main market segment that will deal with topic is congress tourism. In the first part are describe marketing, marketing communication and marketing services. It also focuses on the market segment we know. Describes congress tourism and business travelers and the services they provide …více
Abstract:
Téma bakalárskej práce je „Marketingová komunikácia a služby poskytované určitému trhovému segmentu“. Ako hlavný trhový segment, ktorým sa bude téma zaoberať je kongresový cestovný ruch. Cieľom bakalárskej práce je analýza marketingových aktivít hotela a návrh takých opatrení, ktoré povedú k zlepšeniu využitia kongresových služieb s dopadom na potenciálnych hostí. V prvej časti práce popíšem marketing …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Mattyašovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu (studium pro absolventy VOŠ)