Ivana LAMKOVÁ

Master's thesis

Ženy a politika: proměny názorů na zastoupení žen v politice v českém politickém myšlení z pohledu teorie reprezentace

Women and politics: transformation of opinions on political representation of women in Czech political thinking from the perspective of representation theory
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá otázkou vývoje názorů na tématiku politické reprezentace žen v politice z pohledu politické teorie a její reflexe v rámci české (československé) politické filozofie. Cílem práce je popsat základní teorie politické reprezentace či otázku vztahu mezi reprezentantem a reprezentovanými, ale současně i odlišnosti mezi deskriptivní, substantivní či symbolickou koncepcí reprezentace …viac
Abstract:
This thesis focuses on the evolution of opinions on the topic of the representation of women in politics from the point of view of political theory; and the reflection of these opinions in the Czech (Czechoslovakian) political philosophy. The aim of this dissertation is to describe the fundamental theories of political representation and the question of the relationship between the representative and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAMKOVÁ, Ivana. Ženy a politika: proměny názorů na zastoupení žen v politice v českém politickém myšlení z pohledu teorie reprezentace. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta