Bc. Aleš Bárta

Diplomová práce

ŘÍZENÍ KVALITY VZDUCHU V BUDOVÁCH (KONCENTRACE CO2)

Air quality control in buildings (CO2 concentration)
Anotace:
Práce se zabývá kvalitou vzduchu v budovách. Kvalitu vyhodnocuji z pohledu koncentrace oxidu uhličitého. Porovnávám principy měření CO2 a příklady měřících přístrojů na trhu. Jsou zde uvedeny doporučení pro zajištění správné kvality vzduchu v budovách. V praktické části na základě měření bude vytvořena strategie pro udržení správné koncentrace CO2. Strategie bude ověřena pomocí simulace v Matlab & …více
Abstract:
The thesis deals air quality in buildings. The quality of the air is measured as concentration of carbon dioxide. There are compared the principles of measurements and measuring devices of CO2 available on the market. There is recommendation of securing the correct air quality in buildings is included. In practical part is created the strategy for controlling the correct concentration of CO2 based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bárta, Aleš. ŘÍZENÍ KVALITY VZDUCHU V BUDOVÁCH (KONCENTRACE CO2). Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky