Bc. Romana Juriňáková

Diplomová práce

Public and Private Spheres of Female Experience in the Works of A.S. Byatt, Fay Weldon and J. Winterson

Public and Private Spheres of Female Experience in the Works of A.S. Byatt, Fay Weldon and J. Winterson
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat reprezentaci ženské zkušenosti ve vybraných románech tří současných britských spisovatelek a zpochybňuje zavedený pojem soukromé sféry, která je hlavní doménou žen a veřejnou sférou, která je hlavní doménou mužů. Důraz je kladen také na konstrukci identity ženských postav. Odlišný styl psaní každé autorky poskytuje jiný úhel pohledu na problémy žen v současné …více
Abstract:
The Thesis aims to explore the representation of female experience, as it is present in selected novels by three contemporary British women writers, contesting the established notion of the private being primarily a domain of women and the public a domain of men. The focus is also on the identity construction of the female protagonists. The distinctive writing style of each author provides different …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.