Tereza Baumannová

Bachelor's thesis

Vliv sentimentů na finanční trhy – behaviorální přístup

The Effect of Sentiments on Financial Markets – Behavioral Approach
Abstract:
Trh kryptomien datuje svoj vznik od prvej dekády 21. storočia. Ako prvá dobýja tento trh kryptomena bitcoin. Funkcia bitcoinu ako peňazí je však stále obmedzená. Zlom ale nastáva v momente, kedy širšia verejnosť vidí za kúpou možnosť neskoršieho predaja a veľkého zárobku. Je tento trh, podobne ako iné finančné trhy, typický prítomnosťou behaviorálnych faktorov a ktoré behaviorálne predsudky a skreslenia …more
Abstract:
The cryptocurrency market dates the beginning from the first decade of the 21st century. Bitcoin cryptocurrency is the first conqueror of this market. However, the function of bitcoin as money is still limited. The turning point is in the moment, when the wider public begins to see the possibility of quick money in buying and later selling. Is this market characterized by the presence of behavioral …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Aleš Melecký
  • Reader: Aleš Kresta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance