Theses 

Komparace treninkovych planu fyzicke pripravy pro prijimaci rizeni k PCR a HZS – Bc. Ondřej Staněk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Staněk

Diplomová práce

Komparace treninkovych planu fyzicke pripravy pro prijimaci rizeni k PCR a HZS

Comparison Training Plans of physical training for the admission procedure for Police and Fire rescue service

Anotace: Ondřej Staněk, Komparace tréninkových plánů fyzické přípravy pro přijímací řízení k PČR a HZS, diplomová práce. Obsah: historie PČR a HZS, Historie HZS ČR, Historie PČR, Četnictvo za 1. Světové války, četnictvo v meziválečném období, Poválečné období, Přijímací řízení k PČR a HZS ČR, fyzické testy k HSZ ČR, Podmínky fyzické způsobilosti u HZS ČR, Testy fyzické způsobilosti, Test č. 1, Test č. 2, Test č. 3, Přijímací řízení k PČR, Test č.1, Test č.2, test č.3, test č. 4, srovnání přijímacích řízení, fyzická příprava k přijímacímu řízení k HZS a PČR, test kliků a shybů, test sedů-lehů a přednožování v lehu, test plavání 200m a běhů na 2000m, metody rozvoje rychlosti, vytrvalostních a silových disciplín, Tréninkový plán pro přípravu k HZS, Tréninkový plán pro přijímací řízení k PČR, Diskuze, závěr, použitá literatura, přílohy, resumé. Počet stran: 89.

Abstract: Ondřej Staněk, Comparison Training Plans of physical training for the admission procedure for Police and Fire rescue service, diploma thesis. History of Police of the Czech Republic and Fire Rescue Service of the Czech Republic, History of Fire Rescue Service of the Czech Republic History of Police of the Czech Republic, Gendarmerie during WW1, Gendarmerie in the interwar period, Postwar period, Admission procedure by Police of the Czech Republic and Fire Rescue Service of the Czech Republic, Physical tests by Fire Rescue Service of the Czech Republic, Conditions of physical ability by Fire Rescue Service of the Czech Republic, Tests of physical ability, Test No. 1, Test No. 2, Test No. 3, Admission procedure by Police of the Czech Republic, Test No. 1, Test No. 2, Test No. 3, Test No. 4, Comparison of these admission procedures, Physical preparation for admission procedure by Police of the Czech Republic and Fire Rescue Service of the Czech Republic, Push-ups and pull-ups test, Sit-ups test and test of putting legs forward, Swimming for 200m and running for 2000m, Methods for developing of fastness, endurance and strengh, Training plan for the preparation for Fire Rescue Service of the Czech Republic, Training plan for the preparation for an admission procedure for Police of the Czech Republic, Discussion, Conclusion, Literature, Supplements, Abstract, Page number: 89.

Klíčová slova: Uchazeč, přijímací řízení, cvik, HZS, PČR, tréninkový plán, příprava, vytrvalost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová
  • Oponent: Mgr. Hana Bubníková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 15:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz