Michaela LEHEČKOVÁ

Bakalářská práce

Přímá volba prezidenta v parlamentním systému: komparativní analýza Polska, Slovenska a České republiky

The direct presidential election in parliamentary system: a comparative analysis of Poland, Slovak Republic and Czech Republic
Anotace:
Tato práce je zaměřena na tři vybrané parlamentní systémy ve střední Evropě, jež do svého ústavního systému zavedly přímou volbu prezidenta. Konkrétně se jedná o Polsko, Slovensko a Českou republiku, přičemž toto seřazení chronologicky odpovídá časovému období zavedení přímé volby prezidenta v daných státech. Cílem práce je analyzovat důvody,jež vedly k zavedení přímé volby. Každá z vybraných zemí …více
Abstract:
This work is focused on the direct presidential election in parliamentary systems in the region of central Europe. Comparative analysis includes Poland, Slovak Republic and Czech Republic. Structure of this work follows the order in which was direct presidential election established. This work reflects circumstances and reasons which led to the establishing of direct presidential election in these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEHEČKOVÁ, Michaela. Přímá volba prezidenta v parlamentním systému: komparativní analýza Polska, Slovenska a České republiky. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/