Bc. Lukáš Vejsada

Diplomová práce

Vliv chemického faktoru na kolonizaci a vývoj nekrofágního hmyzu v rámci forenzní entomologie

Influence of chemical factor on colonization and development of necrophagous insects within forensic entomology
Anotace:
Cílem této práce je zjištění vlivu chemického faktoru na kolonizaci a vývoj nekrofágního hmyzu na kadáverech. První část práce se zaměřuje na historický vývoj forenzní entomologie, rozkladné procesy a sukcesní vlny nekrofágního hmyzu. Dále se zabývá podrobným vymezením současných metod forenzní entomologie, kam patří zajišťování entomologických stop, procesní zpracování důkazního materiálu či zjišťování …více
Abstract:
The aim of this work is to determine the influence of a chemical factor on the colonization and development of necrophagous insects on cadavers. The first part of the work focuses on the historical development of forensic entomology, decomposition processes and succession waves of necrophagous insect. It also deals with a detailed definition of current methods of forensic entomology, which includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace