Mgr. Lucie Růžičková

Bakalářská práce

Salesiánská centra a jiná střediska volného času v Brně

Salesian centres and other leisure-time centres in Brno
Anotace:
Moje bakalářská práce Salesiánská centra a jiná střediska volného času v Brně se zaměřuje na střediska, která pečují o volný čas dětí a mládeže v městě Brně. V práci je zmíněna nejprve obecná terminologie jako je neformální vzdělávání a volný čas. Dále jsou zde definovány instituce neformálního vzdělávání, podrobněji pak střediska volného času. A nakonec seznamuji čtenáře s konkrétními středisky volného …více
Abstract:
My Bachelor thesis Salesian centres and other leisure-time centres in Brno focuses on centres that care of children and youth in their spare time in the city of Brno. In the thesis is mentioned first general terminology such as informal education and leisure. Then there are defined institutions of informal education, in more detail then leisure-time centers. And finally, I inform the reader about particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta