Bc. Vojtěch Žižka

Bakalářská práce

Marketing sdílené ekonomiky v ubytovacích službách

Shared economy marketing in accommodation services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingem sdílených služeb a zaměřuje se především na aplikaci Airbnb. Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit jaké jsou využívány marketingové nástroje, zmapování nabízených možností sdílených služeb ubytování a porovnání krátkodobého a dlouhodobého pronájmu. Rozmach digitálních technologií dopomohl ještě k většímu rozšíření platforem sdílené ekonomiky. Téma regulace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with marketing of shared services and focuses mainly on Airbnb. The target of the bachelor thesis was to evaluate the use of marketing tools, mapping the possibilities of shared services and comparison of short-term and long-term renting. The growth of digital technology has helped to further expansion of the platforms of shared economy. Topic of regulating these shared services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní