Anna Zběhlíková

Bakalářská práce

Inkluze v oblasti předškolního vzdělávání v ČR v roce 2015

Inclusion in the field of preschool education in the Czech Republic in 2015
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá inkluzí v oblasti předškolního vzdělávání v České republice a jejími dopady jak na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak na děti bez speciálních vzdělávacích potřeb. Teoretická část je zaměřena na vývoj speciální pedagogiky, vymezení pojmů integrace a inkluze, názor odborníků na inkluzi a legislativní a finanční podporu inkluze ze strany státu. V této části jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis pursues the inclusion in the field of preschool education in the Czech Republic and its impacts on children with special educational needs as well as on children without special educational needs. The theoretical part is focused on the development of special pedagogy, the definition of the terms of integration and inclusion, the opinions of experts on inclusion, and the legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Vladimír Barák
  • Oponent: Tomáš Hřebík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45766