Bc. Anna Kučerová

Diplomová práce

Halda Kaňk: interakce v systému silikát - arzén - voda

Mine Dump Kaňk: Interaction in the Silicate - Arsenic - Water System
Anotace:
Práce je zaměřena na interakci v systému silikát-arzen-voda v podmínkách středověkých hald na Kaňku u Kutné Hory. Experimentálně bylo určeno složení haldového materiálu, zastoupení typických sekundárních fází a složení pórových vod. Dalším předmětem studia byla sorpce As z reálných výluhů na dvou modelových typech jílů a uměle připraveném SiO2 gelu. Arzen se za daných podmínek nejvíce sorbuje na jíly …více
Abstract:
The work has focused on the interactions in silicate-arsenic-water system under the conditions of the refuse dump of medieval mines in the Kaňk near Kutná Hora. The dump material composition was determined with respect to typical minerals and pore waters. In addition, it was studied the sorption of aqueous arsenic extracted from dump material on two types of clays and on silica. Under given conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma