Ondřej Sedláček

Bakalářská práce

Využití metodiky WCAG 2.0 při hodnocení použitelnosti a přístupnosti webů nízkonákladových leteckých společností s důrazem na zákazníka

Utilization of guidelines WCAG 2.0 within evaluation of usability and accessibility of low cost airlines web sites with the emphasis on the customer
Anotace:
Náplní této práce je oblast použitelnosti a přístupnosti webových stránek. Jako cíl jsem si stanovil vytvořit způsob hodnocení webů nízkonákladových leteckých společností, založený na metodice WCAG 2.0. Toto hodnocení bude následně aplikováno na webové stránky tří konkrétních nízkonákladových aerolinek. Na základě výsledků chci prokázat, zda letecké společnosti skutečně dbají na přístupnost svých stránek …více
Abstract:
Content of this work is focused on the topic of usability and accessibility of web pages. As the main goal I determined to create a technique to evaluate web pages of low-cost airlines, which should be based on guidelines WCAG 2.0. This evaluation will be consequently applied on web sites of three particular low-cost airlines. Based on the results I want to prove, if the airlines really take care about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2010
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Daniel Kafka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20306