Bc. Sandra Vašířová

Master's thesis

Územní samospráva a regionální železniční doprava v Ústeckém kraji

The territorial administration and regional rail services in the Usti Region
Anotácia:
Železnice patří již více než 200 let mezi nejvýznamnější formu přepravy osob i různého nákladu. V současnosti dochází na jedné straně k rozvoji transevropských železničních koridorů, na straně druhé je železniční doprava omezována v důsledku vlivného „silničního lobby“. Děje se to často i přesto, že jsou všeobecně známy přednosti železniční dopravy, mezi které patří např. příznivější dopad na životní …viac
Abstract:
Railways have been the most important form of transport of passengers and various types of cargo for more than 200 years. At present, on the one hand trans-European rail corridors are developing, on the other hand though rail transport is being limited due to the influential "road lobby". It frequently happens regardless the generally known advantages of rail transport including for example more favourable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní