Theses 

Územní samospráva a regionální železniční doprava v Ústeckém kraji – Bc. Sandra Vašířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Sandra Vašířová

Diplomová práce

Územní samospráva a regionální železniční doprava v Ústeckém kraji

The territorial administration and regional rail services in the Usti Region

Anotace: Železnice patří již více než 200 let mezi nejvýznamnější formu přepravy osob i různého nákladu. V současnosti dochází na jedné straně k rozvoji transevropských železničních koridorů, na straně druhé je železniční doprava omezována v důsledku vlivného „silničního lobby“. Děje se to často i přesto, že jsou všeobecně známy přednosti železniční dopravy, mezi které patří např. příznivější dopad na životní prostředí, větší bezpečnost i propracovaný systém řízení. Nejvýrazněji se promítá redukce železničních tratí v rámci regionální dopravy. Jedná se o oblast, ve které se stát zřekl zodpovědnosti a přenesl kompetence na jednotlivé kraje. Tato diplomová práce je v prvé části zaměřena na obecné problémy železniční dopravy včetně exkurzu do historie této formy přepravy. V druhé části je pozornost věnována otázkám regionální železniční dopravy v Ústeckém kraji především z pohledu vlivu územní samosprávy na její rozvoj i úpadek.

Abstract: Railways have been the most important form of transport of passengers and various types of cargo for more than 200 years. At present, on the one hand trans-European rail corridors are developing, on the other hand though rail transport is being limited due to the influential "road lobby". It frequently happens regardless the generally known advantages of rail transport including for example more favourable environmental impact, greater safety and sophisticated control systems. The most significant impact of the reduction is projected into railway lines within the regional transport. This is a field where the state renounced its responsibility and transferred the competence onto individual regions. In its first part, this thesis focuses on general problems of rail transport; it also includes historical background of this form of transport. The second part focuses on issues of regional rail services in the Usti region. Specifically, it calls attention to the influence of local government on its development and decay.

Klíčová slova: Dopravní politika, železniční doprava, regionální tratě, územní samospráva, Ústecký kraj. Transport policy, rail transport, regional railway lines, local government, the Usti region

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:15, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz