Theses 

Z historie řezníků v Brně – Mgr. Hana Steinhauserová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Mgr. Hana Steinhauserová

Bakalářská práce

Z historie řezníků v Brně

From the History of Butchers in Brno

Anotace: Bakalářská práce popisuje vznik řeznického oboru, rozvoj, fungování a zánik cechů. Hlavní zaměření je na vývoj podnikání v masném průmyslu ve městě Brně a jeho znárodnění. Cílem je popis místního podnikatelského prostředí v oboru.

Abstract: This batchelor thesis describes formating of the butcher's branch the development and the decline of guilds. The main focus is on the evolution of enterprising in the meat industry in Brno and it's nationalization. The goal of this thesis is description of the local enterprising environment of the butcher's branch.

Klíčová slova: historie, history, řemeslo, profession, řezník, butcher, cech, guild, společenstvo, association, maso, meat, podnik, company, zákon, law

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz