Mgr. Veronika Petrová

Rigorózní práce

Veřejná podpora v kontextu letecké dopravy - vývoj právní úpravy

State Aid in the context of Air traffic - devolopment of legal basis
Anotace:
Tato práce si klade za cíl podání komplexního výkladu o veřejné podpoře v odvětví letecké dopravy. První část této práce popisuje cíle politiky státní podpory a analyzuje znaky veřejné podpory, poskytuje rozdělení typů veřejné podpory a popisuje výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory, dále popisuje právní předpisy v oblasti veřejné podpory. Druhá část této práce se zabývá veřejnou podporou …více
Abstract:
This thesis aims on state aid in airport sector. The first part of this thesis describes the objectives of state aid policy and analyses each state aid criteria, provides a division of state aid types and describes exceptions to the general prohibin oftio state aid, furthermore describes state aid legal basis. Second part of this thesis deals with the state aid in the aviation sector, when emphasizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 4. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta