Bc. Anna PÁTERKOVÁ

Bachelor's thesis

Voda, pitná voda a její význam ve výživě člověka

The water, the drinking water and its meaning in support of human
Anotácia:
Cílem práce je seznámení se se základními fyzikálními, chemickými vlastnostmi vody a její funkcí v těle člověka i ve zvířecím organismu. Dále se práce zaměřuje na požadavky týkající se pitné vody a její kvalitou, významem vody ve výživě člověka a metabolismem vody v těle každého z nás. Práce se také zaměřuje na onemocnění vzniklé ze zdravotně závadné či znečištěné pitné vody, taktéž dehydrataci a správný …viac
Abstract:
Identification of basic physical, chemical features of water and her function in the human{\crq}s body and in an animal{\crq}s organism is the aim of this work. Further the work surveys on a requirements concerning of a drinking waters and her qualities and the meaning this water in a sustenance of man and metabolism of waters in the body each of us. The work also surveys on a disorders postneuritic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008
Identifikátor: 7923

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedúci: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTERKOVÁ, Anna. Voda, pitná voda a její význam ve výživě člověka. Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies