BcA. Theresia RUPPERTOVÁ

Diplomová práce

Grafický design ve veřejném prostoru.

Redesign bezpečnostních značek-piktogramů

Graphic Design in public space
Anotace:
Práce se zabývá redesignem bezpečnostních značek vyskytujících se ve veřejném prostoru. Dala jsem si za úkol vytvořit systém, kterým se budou dané symboly řídit,což má vést k sjednocení jednotlivých bezpečnostních značek.Výchozím systémem jsem si stanovila mřížku, do které jednotlivé piktogramy konstruuji. Mřížku doplňuje geometrický tvar kruh.Výsledkem práce je určení pravidel pro tvorbu nových symbolů …více
Abstract:
The thesis deals with the redesign of security symbols occurring in the public space. I have been tasked with creating a system that will guide the symbols, which will lead to the unification of the individual safety signs. I have established a grid to which I construct individual pictograms. The grid is completing the geometric shape of the circle. The result of the work is the determination of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Kristýna Fišerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUPPERTOVÁ, Theresia. Grafický design ve veřejném prostoru.. Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Magisterský studijní program / obor:
Design / Ilustrace a grafický design, specializace Grafický design

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.