Bc. Anna Pecková

Diplomová práce

Pohyb městem Pardubice očima lidí s omezenou mobilitou

Moving through the city in the perspective of people with limited mobility
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pohyb lidí s omezenou mobilitou (konkrétně vozíčkářů, seniorů a osob doprovázejících děti v kočárku) městským prostorem. Sleduje, jakým překážkám v pohybu tito lidé čelí a jak hodnotí jejich náročnost a možnost překonání a jaké požadavky na podobu prostoru pro snadný pohyb formulují. Dále zjišťuje, jak jsou tyto požadavky v souladu s tím, jak vypadá 2. část bezbariérové …více
Abstract:
The purpose of this master’s thesis is to analyze mobility of people with limited mobility (specifically wheelchair and pram users, and elderly people) in municipal areas. The thesis monitors all the obstacles these people are facing and also focuses on how these people asses difficulties and possibilities how to overcome the obstacles and answers what their requirements and visions of easier mobility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií