Bc. Norbert Komiňák

Bakalářská práce

Image Analysis Using Machine Learning Models

Image Analysis Using Machine Learning Models
Anotace:
Oblasť strojového videnia napreduje veľmi rýchlo a množstvo verejne dostupného výskumu, datasetov, nástrojov a pred-trénovaných modelov spoločne s ňou. Táto práca sa zaoberá výskumom dostupných modelov, ich kombinovaním do aplikácie a porovnaním s ich platenými náprotivkami. V práci najprv predstavíme základné pojmy a koncepty z oblastí strojového videnia a neurónových sietí. Potom vyberieme štyri …více
Abstract:
The computer vision field is advancing rapidly, and the amount of publicly available research, datasets, tools and pre-trained models with it. This thesis is concerned with the research of such models, their combined application and comparison with their paid counterparts. First, we introduce basic concepts in the computer vision and neural networks fields. Then four freely available models are picked …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Sotolář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky