Theses 

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews – Bc. Jan Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jan Svoboda

Diplomová práce

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews

Anotace: Statická analýza a manuální revize kódu jsou dvě metody pro zajištění jeho kvality. Obě metody mohou detekovat určité druhy chyb a mají svoje silné a slabé stránky. Tato práce zkoumá možné cesty pro kombinaci těchto dvou metod. Na základě výsledků state-of-the-art a state-of-the-practice výzkumů navrhuje jejich kombinaci v podobě několika funkcí integrujících Klocwork (nástroj pro statickou analýzu) a Crucible(nástroj pro manuální revize kódu). Tata práce dále navrhuje metodu pro evaluaci navržených funkcí. Na základě výsledků evaluace jsou navržené funkce pozměněny tak, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů. Na závěr je zmíněno několik nápadů pro budoucí práci a vylepšení.

Abstract: Automated static code analysis and manual code reviews are two quality assurance methods. Both of them can detect certain types of issues in source code and have their own strengths and weaknesses. The present thesis investigates the possible ways of the combination of these two methods. Based on the results of the state-of-the-art investigation, it proposes the combination in form of several features designed to integrate Klocwork (static code analysis tool) and Crucible (manual code review tool). The present thesis then proposes method for the evaluation. Based on the results of the evaluation, the proposed features are refined to fit the user needs better. As closure, there are some ideas for improvement in the future.

Keywords: Static Code Analysis, Manual Code Review, Klocwork, Crucible, Atlassian

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaromír Skřivan, Ronny Kolb

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:59, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz