Bc. Jan Svoboda

Master's thesis

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews

Effectively Combining Static Code Analysis and Manual Code Reviews
Abstract:
Statická analýza a manuální revize kódu jsou dvě metody pro zajištění jeho kvality. Obě metody mohou detekovat určité druhy chyb a mají svoje silné a slabé stránky. Tato práce zkoumá možné cesty pro kombinaci těchto dvou metod. Na základě výsledků state-of-the-art a state-of-the-practice výzkumů navrhuje jejich kombinaci v podobě několika funkcí integrujících Klocwork (nástroj pro statickou analýzu …more
Abstract:
Automated static code analysis and manual code reviews are two quality assurance methods. Both of them can detect certain types of issues in source code and have their own strengths and weaknesses. The present thesis investigates the possible ways of the combination of these two methods. Based on the results of the state-of-the-art investigation, it proposes the combination in form of several features …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaromír Skřivan, Ronny Kolb

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Systems