Marek Grán

Bachelor's thesis

Environmentální spravedlnost a index environmentální spravedlnosti na příkladu města Brna

Environmental justice and the Environmental Justice Index on the example of the city of Brno
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem environmentální spravedlnosti a návrhem a analýzou vstupů pro výpočet indexu environmentální spravedlnosti na příkladu města Brna. Je zde popsána problematika v oblasti životního prostředí a jednotlivé faktory narušující zdravý životní styl jako je hluková zátěž nebo znečištění ovzduší. Do indexu je také zaveden socioekonomický status obyvatelstva, který hraje důležitou …more
Abstract:
This thesis deals with the investigation of environmental justice and the creation of an environmental justice index in Brno. It describes the environmental issues and the various factors that disturb a healthy lifestyle such as noise pollution or air pollution. The socio-economic status of the population, which plays an important role in identifying problematic areas, is also introduced into the index …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií