Marek Grán

Bakalářská práce

Environmentální spravedlnost a index environmentální spravedlnosti na příkladu města Brna

Environmental justice and the Environmental Justice Index on the example of the city of Brno
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem environmentální spravedlnosti a návrhem a analýzou vstupů pro výpočet indexu environmentální spravedlnosti na příkladu města Brna. Je zde popsána problematika v oblasti životního prostředí a jednotlivé faktory narušující zdravý životní styl jako je hluková zátěž nebo znečištění ovzduší. Do indexu je také zaveden socioekonomický status obyvatelstva, který hraje důležitou …více
Abstract:
This thesis deals with the investigation of environmental justice and the creation of an environmental justice index in Brno. It describes the environmental issues and the various factors that disturb a healthy lifestyle such as noise pollution or air pollution. The socio-economic status of the population, which plays an important role in identifying problematic areas, is also introduced into the index …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu