Bc. Veronika Duchová

Diplomová práce

Finanční plánování podniku

Financial Planning Company
Anotace:
Finanční řízení, resp. plánování, patří mezi klíčové strategické kompetence každého podniku. Finanční plán by měla mít každá firma a je jedno, zda se jedná o malou soukromou firmu, nebo velkého giganta. I přes to, že se jedná o tak důležitou činnost, není žádnými právními předpisy stanovena metodika, co by měl takový plán obsahovat. Struktura finančního plánu je vždy plně v kompetenci řídících pracovníků …více
Abstract:
Financial management and planning are among the key strategic competencies of each company. The financial plan should be every company and it does not matter whether it is a small private company, large or giant. Despite the fact that it is such an important activity, not by any legislation set out the methodology of what such a plan should contain. The structure of the financial plan is always fully …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Marek
  • Oponent: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS