Kateřina Poláchová

Bachelor's thesis

Kulturní turismus v lokální destinaci Mělnicko

Cultural tourism in a local destination Mělnicko
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá kulturním turismem ve městě Mělníku, konkrétně hodnotí potenciál města pro rozvoj kulturního turismu a popisuje organizaci turismu a spolupráci zainteresovaných subjektů. Cílem práce je zjistit, zda lze na základě charakteristik stanovených v teoretické části považovat město Mělník za lokální turistickou destinaci, a následně navrhnout opatření vedoucí ke zkvalitnění řízení …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on cultural tourism in the city of Mělník, in particular it evaluates the potential for cultural tourism development and describes organization of tourism and cooperation of stakeholders. The aim of the thesis is to find out, whether it is possible to consider the city of Mělník as a local tourist destination on the basis of the characteristics set out in the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Šárka Tittelbachová
  • Reader: Vojtěch Kouba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73475