Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Disertační práce

Repertoár postav v římské komedii: palliata, togata, atellana, mimus.

Repertoire of characters in Roman Comedy: palliata, togata, atellana, mimus.
Anotace:
Tato disertační práce pojednává o římské komedii, jejích formách a dramatických postavách. Snažila jsem se popsat povahu římské komedie na základě analýzy repertoáru postav všech jejích variant: na Plautovy a Terentiovy palliaty jsem uplatnila analýzu kontrastních a korespondenčních vztahů „dramatis personarum“ a komických situací na základě funkcí typů postav v nich. Fragmentární materiál jsem roztřídila …více
Abstract:
This thesis deals with the Roman Comedy, its forms and “dramatis personae”. I have tried to describe the nature of the Roman Comedy analysing the repertory of the characters in all its forms. The Plautus’ and Terence’s texts have been analysed using the method of contrasts and correspondences and also the technique of structural functions of the characters in dramatic situations. I have classified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Janoušek, Ph.D., doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Klasická filologie

Práce na příbuzné téma