Petra POMAHAČOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním dýchacích cest v následné péči. Nursing process for children with illness respiratory track in successive treatment.

Nursing process for children with illness respiratory track in successive treatment.
Anotace:
Ošetřovatelský proces u dítěte s respiračním onemocněním v následné péči. Dýchání je jednou ze známek života a příznaky respiračních nemocí zasahují do každodenních aktivit člověka. Onemocnění respiračního systému může mít mnoho forem. Od lehkých až po velmi těžké. V mé práci jsem se zaměřila na Dětskou léčebnu pro nespecifické onemocnění horních a dolních dýchacích cest ve Cvikově, kam jezdí děti …více
Abstract:
Nursing process for children with illness respiratory track in successive treatment. Breathing is one of symptoms of life and symptoms of respiratory illness interference in everyday life of man. Diseases of respiratory system can have a lot of forms, from light to very hard. In my work I aimed on Children´s medical institution for non specific illnesses upper and lower respiratory tract in Cvikov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Provazníková Eva
  • Oponent: MUDr. Ivan Drnek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/