Ing. David Brandejs

Bakalářská práce

Zvýšení efektivity podnikových procesů s pomocí ERP systém

Increase efficiency of business processes with ERP system
Anotace:
Autor: David Brandejs Název: Zvýšení efektivity podnikových procesů s pomocí ERP systémů. Práce je zaměřena na posouzení podnikových procesů a informačního systému vybrané společnosti. Na základě těchto poznatků je analyzován problém. Výsledky této analýzy jsou podkladem pro identifikaci klíčových nedostatků. Popsané návrhy na jejich řešení vedou k celkovému zlepšení podnikových procesů ve společnosti …více
Abstract:
Autor: David Brandejs Název: Increase efficiency of business processes with ERP systems. The work is focused on the assessment of business processes and information system selected company. Based on these findings, is analyze the problem. The results of this analysis are the basis for identifying key shortcomings. Outlined proposals for their solution leads to an overall improvement of business processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radka Matuszková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting