Theses 

Fenomenologie závislosti – Bc. Tereza Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Přibylová

Diplomová práce

Fenomenologie závislosti

Phenomenology of Addiction

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice závislosti, a to zejména závislosti na drogách. První kapitola se proto zaměří na samotné vysvětlení pojmu závislosti v jeho obecné podobě, který se pojí s důležitými složkami, jako jsou příčiny, projevy a účinky závislosti samé. Druhá kapitola se následně věnuje problematice závislosti ve spojení s tématem rozumění, kde se zaměřuji na jednání a konání závislých jedinců. Třetí a zároveň poslední kapitola se zabývá problémem zodpovědnosti u závislých lidí, kde se především soustředím na otázku, zda je závislý jedinec odpovědný za to, že se stal závislým.

Abstract: The thesis is devoted to the problems of addiction, particularly addiction to drugs. The first chapter will focus on the actual explanation of the concept of addiction in its general form, which is associated with important components, such as causes, symptoms and effects of addiction itself. The second chapter then turns to the problems of addiction in conjunction with the theme of understanding, where I focus on acting and behaving of dependent individuals. The third and final chapter deals with the problem of responsibility in drug dependent people, where I mainly focus on the question, whether the addicted individual is responsible for becoming addicted.

Klíčová slova: závislost, drogy, rozumění, zodpovědnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20256 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Přibylová, Tereza. Fenomenologie závislosti. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:48, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz