Theses 

Testovaní webových aplikací pomocí nástroje Robot Framework – Renat Kulalov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Renat Kulalov

Bakalářská práce

Testovaní webových aplikací pomocí nástroje Robot Framework

Web application testing using Robot Framework tool

Anotace: Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá automatizovaným testováním webových aplikaci. Cílem této práce je představeni testovacího nástroje Robot Framework, který umožňuje automatizaci testovacích případů. Teoretická část obsahuje úvodní informaci o tom co je automatizované testování softwaru a jaké má automatizace testovacích případů přínosy. Dále teoretická část obsahuje popis několika vybraných nástrojů pro automatizované testování. V praktické částí nejdříve představen nastroj Robot Framework, návod na instalaci a konfiguraci, psáni automatizovaných testovacích případů a propojeni nástroje Robot Framework s nástrojem BrowserStack. Po seznámení s práci je potenciální uživatel schopen automatizovat testovací případy v nastrojí Robot Framework a spouštět je na cloudovem nástroje BrowserStack. Vlastním příspěvkem k tématu je vytvoření příručky v českém jazyce, která je využitelná při výuce testování softwaru na Vysoké škole ekonomické v Praze

Abstract: Abstract This bachelors thesis deals with automated testing of web applications. The goal of this thesis is to introduce Robot Framework, which is a tool for test case automation. Theory section introduces and describes test automation in general and what benefits it brings to software testing. It also introduces a few chosen tools for automated software testing. Practical part deals with installation and configuration of Robot Framework, writing automated test cases and integration of Robot Framework with BrowserStack. After reading the thesis a potential user will be able to write automated test cases in Robot Framework and run them on BrowserStack. The contribution of this thesis is the emergence of guide in Czech language, which is useful teaching software testing at the University of Economics in Prague.

Klíčová slova: automatizované testy, BrowserStack, Robot Framework, webové aplikace

Keywords: web applications, automated tests, BrowserStack, Robot Framework

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Marcel Veselka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50654


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz