Leoš Lang

Bakalářská práce

Implementace e-learningového modulu pro systém Wordpress

Implementation e-learning module for system Wordpress
Anotace:
Lang, L. Implementace e-learningového modulu pro systém Wordpress. Bakalář-ská práce. Brno 2018. Bakalářská práce se zabývá tvorbu pluginu pro redakční systém Wordpress, která umožní snadnou publikaci studijních materiálů na webové stránky, kde jich budou moci návštěvníci využívat ke studiu.
Abstract:
Lang, L. Implementation of an e-learning module for Wordpress. Bachelor thesis. Brno 2018. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.This bachelor thesis deals with the creation of a module for content man-agement system Wordpress. Module will allow easy publication of study materials on web pages where visitors can use them for study.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika