Mgr. Vítězslav Jahn

Master's thesis

Cestopis Bedřicha z Donína a jeho místo v genezi staročeského cestopisu

Bedrich from Donin's book of travel and its position in the evolution of the Old Czech book of travel
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na cestopisnou produkci starší české literatury na přelomu 16. a 17. století. Cestopis Bedřicha z Donína je zkoumán z hlediska kompoziční výstavby a znaků humanismu i baroka. Je srovnáván se soudobými cestopisnými díly - Velcursiovým itinerářem, Harantovým cestopisem a Příhodami Václava Vratislava z Mitrovic. V diplomové práci jsou popsány funkce Donínova cestopisu a nastíněna …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses on the travel writing of the older Czech literature at the turn of the 16th and 17th century. The travel book by Bedrich from Donin is examined in terms of its composition and the features of humanism and baroque. It is compared with the travel books of the same period - Velcursius's itinerary, Harant's travel book and the "Stories" by Vaclav Vratislav from Mitrovic. In the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta