Tomáš Sovják

Bakalářská práce

Chráněné krajinné celky a geoparky na území jihovýchodní Moravy

Protected Natural Monuments and Geoparks on the Territory of SE Moravia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možností vytvoření geoparků ve vytipovaných geologicky významných míst na území CHKO. Teoretická část se věnuje popisování CHKO Bílé Karpa-ty, Beskydy a přírodnímu parku Chřiby a definují geografii, geologickou stavbu, faunu, flóru a výjimečnost každého území. Praktická část tvoří geologicky významná místa, která se mohou stát potencionálním geoparkem.
Abstract:
The thesis deals with the possibility of the creation of geoparks network in the targeted nutrition-znamných sites geologically on the territory of the PLA. The theoretical part is devoted to describing the white-it was you, the Beskydy mountains and the natural park Chřiby, and define the geography, geology, fauna, flora and the uniqueness of each territo-ry. The practical part consists of a geologically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Chlachula, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sovják, Tomáš. Chráněné krajinné celky a geoparky na území jihovýchodní Moravy. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik