Bc. Veronika Rovenská

Bakalářská práce

Queer Representation and Animation in the 2010s: Steven Universe and She-Ra and the Princesses of Power

Queer Representation and Animation in the 2010s: Steven Universe and She-Ra and the Princesses of Power
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem znázorňování LGBTQ+ postav v animovaných seriálech mezi roky 2010 – 2020. Práce se zaměřuje na seriály Steven Universe a She-Ra and the Princesses of Power. Na těchto seriálech je poukazována rozdílnost se seriály z minulého století v zobrazování genderu a sexuality.Cílem této práce je nastínit skrz metodu queer-coding změny v zobrazování queer postav z období 2010 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the LGBTQ+ representation in the animation of the 2010s. The focus of the thesis is on two animations – Steven Universe and She-Ra and the Princesses of Power. These series are compared to the shows of the 20th century in relation to gender and sexuality. Through methods of queer-coding, the thesis aims to shed light on the changes in queer representation in the cartoons …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta