Bc. Ondřej Konvičný

Bakalářská práce

Družstvo, sociální podnik, či něco víc? Případová studie kavárny Tři ocásci

Co-operative, social enterprise or something more? Case study of café Tři ocásci
Anotace:
Tato práce se zabývá brněnským sociálním družstvem Tři ocásci. Družstvo má 24 členů a v současné době (květen 2017) provozuje pohošťovnu a cukrárnu. Cílem této práce je popsat fungování družstva Tři ocásci a určit, zda naplňuje sedm družstevních principů a jestli lze označit za sociální podnik. V teoretické části je vymezen koncept sociální ekonomiky, ze kterého vycházím, když popisuji koncept sociálního …více
Abstract:
This thesis examines a social cooperative Tři ocásci which are situated in Brno. This cooperative comprises 24 members and currently (May 2017) manages two businesses – gastropub and cafe/pastry shop. The main aim of the study is to describe the functioning of cooperative Tři ocásci and test if it fulfills 7 cooperative principles and if it could be considered as a social enterprise. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Environmentální studia