Lucie Grajciarová

Diplomová práce

Mikroregion Osoblažsko a jeho rozvoj

Microregion Osoblažsko and its Development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a interpretací aktuální situace v mikroregionu Osoblažsko. Mimo vymezení základních pojmů objasňuje problematiku rozvoje a vytváří přehled o zdrojích financování. Mikroregion je představen pomocí jednoduchého a stručného popisu jeho historického a současného vývoje včetně socioekonomické charakteristiky. Podrobněji jsou rozebrány problémové oblasti, které jsou významným …více
Abstract:
This thesis has for a goal to deal with the analysis and the interpretation of the current situation in the micro-region Osoblažsko. It issues and creates an overview of the resources of its funding, in addition to clarifying the definition of basic concepts of region´s development. The thesis is introducing the micro-region using a simple and concise description of its historical and contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Sucháček
  • Oponent: Robert Schaffartzik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava