Bc. Hana GRUCHALOVÁ

Master's thesis

Gun Culture in the USA

Gun Culture in the USA
Abstract:
The master thesis deals with Gun Culture of the United States of America. It consists of historical part and recent findings. The historical part starts with the colonists that came to America, continues with the War of Independence and ends with the adoption of the US Constitution. The thesis then describes the needs for guns during several periods such as the Frontier times and the Prohibition Era …more
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá zbraňovou kulturou ve Spojených státech Amerických. Skládá se z historické části a části věnované současnosti. Historická část začíná spolu s kolonisty, kteří připluli do Ameriky, pokračuje válkou o nezávislost a končí spolu s adopcí americké Ústavy. Práce pak popisuje nutnost vlastnit střelnou zbraň v různých obdobích, jako bylo osidlování Západu nebo éra prohibice …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRUCHALOVÁ, Hana. Gun Culture in the USA. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Ma-Aj 2o ss