Bc. Hana GRUCHALOVÁ

Diplomová práce

Gun Culture in the USA

Gun Culture in the USA
Abstract:
The master thesis deals with Gun Culture of the United States of America. It consists of historical part and recent findings. The historical part starts with the colonists that came to America, continues with the War of Independence and ends with the adoption of the US Constitution. The thesis then describes the needs for guns during several periods such as the Frontier times and the Prohibition Era …více
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá zbraňovou kulturou ve Spojených státech Amerických. Skládá se z historické části a části věnované současnosti. Historická část začíná spolu s kolonisty, kteří připluli do Ameriky, pokračuje válkou o nezávislost a končí spolu s adopcí americké Ústavy. Práce pak popisuje nutnost vlastnit střelnou zbraň v různých obdobích, jako bylo osidlování Západu nebo éra prohibice …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRUCHALOVÁ, Hana. Gun Culture in the USA. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství Matematiky - Anglického jazyka a literatury pro střední školy