Ing. Zuzana Valentová

Bachelor's thesis

Šedá ekonomika v teorii a v praxi

Shadow economy in the theory and practice
Abstract:
Bakalářská práce „Šedá ekonomika v teorii a v praxi“ je zaměřena na zkoumání fungování šedé ekonomiky, na způsoby jejího měření a na zjištění věrohodnosti výsledků získaných použitím jedné z metod. První část seznamuje čtenáře v rámci dvou kapitol se skladbou šedé ekonomiky, s jejími příčinami a důsledky a s metodami, kterými lze šedou ekonomiku měřit. Ve druhé části je pak proveden vlastní autorský …more
Abstract:
The bachelor thesis "The shadow economy in theory and practice” is focused on exploring the functioning of the informal economy, the ways to measure it and the ascertainment of the credibility of the results obtained using one of the methods. The first part introduces within two chapters to the reader the composition of the informal economy, its causes and consequences and the methods that can measure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zdeněk Rosenberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies