Bc. Ivana Martincová

Bakalářská práce

Primární prevence násilí na ženách

Primary prevention of violence against women
Anotace:
Násilí na ženách je celospolečenským problémem vyskytujícím se v různé míře po celém světě. Práce se proto zabývá způsoby, jakými lze tomuto jevu předcházet, tedy primární prevencí násilí na ženách. Cílem práce je v analyzovaných programech primární prevence násilí na ženách zjistit, jakým způsobem se v nich primární prevence uskutečňuje. Práce se nejprve soustředí na objasnění pojmu násilí na ženách …více
Abstract:
Violence against women is a social problem occurring in different scales all over the world. This thesis focuses on methods of violence prevention, i.e. primary prevention of violence against women. The main objective of the thesis is to identify the means of violence prevention that are used in the analyzed programs of primary prevention of violence against women. First of all, the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií