Bc. Zdeněk Král

Bakalářská práce

Příprava nanoskopických struktur na bázi CeO2 metodou elektrostatického zvlákňování

Preparation of nanoscopic structures from CeO2 via electrospinning method
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu nanovláken z oxidu ceričitého metodou elektrostatického zvlákňování a jejich následnou charakterizaci. Teoretická část práce obsahuje popis metody elektrostatického zvlákňování, shrnutí vlastností oxidu ceričitého a příklady možné aplikace této látky především v automobilovém průmyslu. Praktická část práce zahrnuje zejména přípravu a charakterizaci nanovláken …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the preparation of cerium dioxide nanofibers made by electrospinning and on subsequent characterization of these fibers. The Theoretical part of the thesis contains a description of the electrospinning method, a summary of cerium dioxide properties, and examples of possible applications of cerium dioxide in the automotive industry. The Experimental part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Jindrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta