Lenka BROUMOVÁ

Diplomová práce

Analýza cestovního ruchu v Karlovarském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of tourism in the Karlovy Vary Region focused on accommodation capacities
Anotace:
Cílem diplomové práce "Analýza cestovního ruchu v Karlovarském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity" bylo zhodnocení prostorového rozmístění ubytovacích kapacit v Karlovarském kraji. V úvodní části, která je čistě teoretická, je uvedena rešerše literatury na toto téma a je vypracována podrobná metodologie. V dalších 2 kapitolách je zhodnocen kulturně-historický a přírodní potenciál Karlovarského …více
Abstract:
The aim of the master thesis "The analysis of tourism in the Karlovy Vary Region, focused on accommodation capacities" was to evaluate the spatial distribution of accommodation capacities in the Karlovy Vary Region. In the first part, which is only theoretical, is presented literature review and a detailed methodology. In the next two chapters is assessed cultural, historic and natural potential of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROUMOVÁ, Lenka. Analýza cestovního ruchu v Karlovarském kraji se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická