Lenka KRULIŠOVÁ

Bakalářská práce

Maximalizace výkonnosti a prevence přetrénování v lezeckém tréninku

Maximizing performance and preventing overstrain in climbing training
Anotace:
Předložená bakalářská práce se věnuje tématu "Maximalizace výkonnosti a prevence přetrénování v lezeckém tréninku". Náplní je v první řadě uvedení souvislostí vztahujících se ke sportovnímu lezení, složkách jeho výkonu a metodám jejich rozvoje. Dále se zabýváme přímými souvislostmi, které vedli k formě zpracování výzkumu věnujícího se rozvoji silových schopností prstů. V metodické části jsme zpracovali …více
Abstract:
The presented bachelor thesis deals with the topic "Maximizing performance and prevention of overtraining in climbing training". The content is in the first place introduce the context related to sport climbing, the components of its performance and methods of development. We also deal with the direct context that led to the form of research on the development of finger strength skills. In the methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Oto Louka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRULIŠOVÁ, Lenka. Maximalizace výkonnosti a prevence přetrénování v lezeckém tréninku. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta