PhDr. Mgr. et Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Doctoral thesis

Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT

Education and development of people with Alzheimer’s disease using ICT
Abstract:
Disertační práce na téma Edukace a rozvoj osob s Alzheimerovou chorobou pomocí ICT se zabývá osobami, které trpí Alzheimerovou chorobou lehkého či středního typu a jsou trvale umístění v zařízeních poskytující sociální služby. Teoretická část práce je zaměřena na popis pomáhajících profesí a na popis samotné Alzheimerovy choroby spolu s možnostmi, které lze u této diagnózy aplikovat. Celkový výzkum …more
Abstract:
The dissertation on Education and Development of People with Alzheimer's Disease through ICT deals with persons suffering from Alzheimer's disease of a mild or moderate type and who are permanently placed in social service facilities. The theoretical part of the thesis is focused on the description of helping professions and on the description of Alzheimer's disease itself, along with the possibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 3. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PhDr. Jiří Langer, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta