Theses 

Sebepojetí studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Marcela KOPŘIVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Marcela KOPŘIVOVÁ

Bakalářská práce

Sebepojetí studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Self-conception of students of Free Education at University of South Bohemia in České Budějovice

Anotace: Bakalářská práce se zabývá sebepojetím studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy (pedagogika volného času, pedagog volného času, profesní příprava, sebepojetí, reflexe). Seznamujeme čtenáře s oborem pedagogika volného času. Zaměřujeme se na pohled studenta a jeho reflexi studia. Obsahuje výzkumnou sondu, která popisuje faktory, které ovlivňují respondenty při studiu.

Abstract: Bachelor´s thesis deals with self conception of students of pedagogy of free time at faculty of Theology of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice. The basic terms are defined in a theoretical part (pedagogy of free time, teacher of free time, professional preparation, self conception, reflection). We are introducing pedagogy of free time to the reader. It focuses on student´s view and his reflection of his study. It includes research which describes factors which affect respondents when studying.

Klíčová slova: volný čas, student, obor, Teologická fakulta, příprava, sebepojetí, reflexe, sebereflexe, pozitivní, negativní.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena NOHAVOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40268 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOPŘIVOVÁ, Marcela. Sebepojetí studentů oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz