Mgr. Šárka Faltová

Diplomová práce

Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu

Attachment and its reflection in the development of self-compassion
Anotace:
Cílem práce bylo popsat, zda a jak souvisí teorie attachmentu s konceptem sebesoucitu v dospělosti. V teoretické části byly uvedeny relevantní studie obou konstruktů. Je zde popsáno, jak attachment vzniká, jaké jsou typy citové vazby u dětí a v dospělosti a jaké jsou jeho dopady na duševní zdraví člověka. Druhý koncept – sebesoucit – byl v práci představen jako zdravý a podpůrný sebevztah, který se …více
Abstract:
The present study was conducted to identify relationship between attachment and self-compassion. A total of 263 adults were devided into three age groups – young adulthood (age 18-34), middle adulthood (age 35-49) and older adulthood (age 50-68). Women represented majority (75,7 %). The questionnaires Parental Bonding Intrument and Self-Compassion Scale were used. The results shows, secure base has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie