Bc. Matěj Karas

Diplomová práce

Z Letanovců do Strelniků: sociálně-psychologické a ekonomické aspekty přestěhování jedné romské osady na slovenském Spiši

From Letanovce to Strelníky: socio-psychological and economic aspects of relocation a Roma settlement in Spiš region in Slovakia
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na přesídlení téměř tisícovky obyvatel z romské osady Letanovce do nové lokality s názvem Strelníky. Lidé, kteří žili po desetiletí v segregaci v této pravděpodobně nejznámější slovenské romské osadě, získali s přesídlením možnost modernějšího bydlení. Problém segregace však zůstává. Tento text poskytuje náhled na sociálně ekonomické aspekty, které tuto skupinu lidí …více
Abstract:
This thesis deals with the resettlement of nearly one thousand of inhabitants from the Romany village of Letanovce to the new location called Strelniky. The people who had lived for dozens of years in the segregation in this most known Slovakian Romany village have gained with the resettlement a chance of more modern standard of living, however, the segregation remains on the same level. This text …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karas, Matěj. Z Letanovců do Strelniků: sociálně-psychologické a ekonomické aspekty přestěhování jedné romské osady na slovenském Spiši . Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.