Bc. Matěj Karas

Master's thesis

Z Letanovců do Strelniků: sociálně-psychologické a ekonomické aspekty přestěhování jedné romské osady na slovenském Spiši

From Letanovce to Strelníky: socio-psychological and economic aspects of relocation a Roma settlement in Spiš region in Slovakia
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na přesídlení téměř tisícovky obyvatel z romské osady Letanovce do nové lokality s názvem Strelníky. Lidé, kteří žili po desetiletí v segregaci v této pravděpodobně nejznámější slovenské romské osadě, získali s přesídlením možnost modernějšího bydlení. Problém segregace však zůstává. Tento text poskytuje náhled na sociálně ekonomické aspekty, které tuto skupinu lidí …more
Abstract:
This thesis deals with the resettlement of nearly one thousand of inhabitants from the Romany village of Letanovce to the new location called Strelniky. The people who had lived for dozens of years in the segregation in this most known Slovakian Romany village have gained with the resettlement a chance of more modern standard of living, however, the segregation remains on the same level. This text …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Karas, Matěj. Z Letanovců do Strelniků: sociálně-psychologické a ekonomické aspekty přestěhování jedné romské osady na slovenském Spiši . Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Sociology / Social Anthropology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.